Skip to main content

Запобігання, готовність та реагування на стихійні лиха й антропогенні катастрофи в країнах Східного партнерства – фаза 3 (PPRD East 3)

Опис
Програма PPRD East, яку було запущено у 2010 році в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство», спрямована на зниження ризику стихійних лих та покращення кризового управління в країнах Східного партнерства, а також на зміцнення регіональної співпраці з Механізмом цивільного захисту ЄС. Наразі реалізується 3-ій етап програми, який буде здійснюватися впродовж 2020-2024 років. Цільова група – органи цивільного захисту та ключові міністерства, інші відомства державного сектору, наукова спільнота, громадянське суспільство й приватний сектор.

Програма покликана забезпечити максимальний результат у кожній країні Східного партнерства із врахуванням національних потреб і можливостей. Вона також сприяє взаємному навчанню, обміну досвідом і передовою практикою між країнами Східного партнерства та державами ЄС. Під час реалізації програми беруться до уваги питання гендера, довкілля та прав людини, що сприяє її ефективності, сталості та актуальності.

Тематично програма зосереджена на восьми взаємопов'язаних робочих пакетах (РП): розвиток потенціалу, передання знань, готовність до надзвичайних ситуацій, розвиток відомств цивільного захисту, розвиток цивільного захисту із врахуванням інтересів всього суспільства, регіональна співпраця, системи раннього попередження, потенціал управління ризиками.

Програма використовує комплексний підхід до розвитку потенціалу, що передбачає активне партнерство та персональне залучення.
Конкретні цілі
- Зміцнення інститутів цивільного захисту країн Східного партнерства для запобігання ризикам стихійних лих, забезпечення їхньої готовності та реагування на природні й техногенні катастрофи.
- Покращення взаємодії між усіма відповідними державними структурами та представниками громадянського суспільства, а також науковою спільнотою, сприяння в розробці та реалізації національного всеохопного підходу до запобігання, забезпечення готовності та реагування на стихійні лиха й антропогенні катастрофи.
- Посилення координації в регіоні, інституційної та оперативної співпраці між Механізмом цивільного захисту ЄС та країнами Східного партнерства, а також між самими країнами Східного партнерства.
Очікувані результати
- Покращено навчання співробітників відомств цивільного захисту, зміцнено місцеві можливості навчання та забезпечено їхній взаємозв'язок із тренінгами Механізму цивільного захисту Європейського союзу.
- Органи цивільного захисту оснащено знаннями, необхідними для застосування передового європейського досвіду та міжнародних стандартів у сфері реагування.
- Зміцнення потенціалу готовності до надзвичайних ситуацій у країнах Східного партнерства із особливим акцентом на посиленні планування реагування на транскордонному рівні.
- Зміцнення мережі національних контактних осіб та оперативних цілодобових контактних пунктів для обміну інформацією на ранній стадії.
- Тісніша міжвідомча координація між відповідними міністерствами й відомствами.
- Підвищено обізнаність щодо природних та техногенних катастроф серед спеціалістів цивільного захисту, волонтерів і широкої громадськості.
- Посилення участі громадянського суспільства та наукових кіл у запобіганні, забезпеченні готовності та реагуванні на стихійні лиха в країнах Східного партнерства.
- Посилення співпраці та обміну передовим досвідом між сусідніми країнами, країнами Східного партнерства, державами ЄС і державами-учасницями Механізму цивільного захисту ЄС у сфері запобігання, готовності та реагування.
- За підтримки наукової спільноти вдосконалюються системи раннього попередження. Розширення можливостей для аналізу на рівні держав, оцінювання одразу декількох ризиків і планування, що охоплює як запобігання, так і готовність.
- Зміцнено національний потенціал щодо оцінювання ризиків стихійних лих та підготовки даних щодо втрат від лих.
Карта проекту
Фотогалерея
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Регіональні
Пріоритетний напрям:
Партнерство, що захищає, Партнерство, що захищає, Партнерство, що з'єднує, Партнерство, що захищає
Піднапрямок:
Цивільний захист, Громадянське суспільство, Цифровізація (широкосмуговий доступ, мобільний зв'язок, електронний уряд, цифрові інновації, кіберсфера), Цивільний захист
Тема:
Захист населення, Східне партнерство, Громадянське суспільство, Транскордонна співпраця, Екологія, Права людини, Належне урядування
EaP Countries:
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна
Статус проекту:
Триває
Початок:
01.10.2020
Кінець:
30.09.2024
Вебсайт:
https://www.pprdeast3.eu
Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/pprdeast3

Номер проекту ЄС:
831-330
до початку