Skip to main content

Барометр ОГС: Компас для створення сприятливих умов та розширення прав і можливостей ОГС

Опис
Барометр ОГС здійснює моніторинг та адвокатує покращення умов роботи організацій громадянського суспільства (ОГС) в країнах Східного партнерства. Барометр ОГС оцінює законодавство та практику в ключових сферах, які впливають на громадянське суспільство, починаючи від свободи об’єднання та асоціації, залученості ОГС та закінчуючи доступом до фінансування та правом на приватність.

Потім на основі набору стандартів та індикаторів проводиться оцінка дотримання країнами вимог в кожній зі сфер. Перевага Барометра ОГС полягає в тому, що він був розроблений в результаті процесу активних консультацій та співпраці. Відповідно, він є результатом плідних зусиль на місцевому рівні та охоплює питання, що є дійсно актуальними в контексті конкретної країни. Протягом наступних років цей інструмент буде оновлено до використання моделі кількісних оцінок, що дозволяє проводити більш детальне порівняння між різними сферами, країнами та роками проведення дослідження. Він також буде включати нові теми, такі як штучний інтелект або цифрові технології, для оцінки їх впливу на громадянське суспільство. Ми прагнемо надати більше можливостей ширшій групі ОГС та активістів обмінюватись стратегіями, використовувати Барометр ОГС для моніторингу, а його дані - для адвокаційної діяльності в країнах-учасницях.
Конкретні цілі
Загальна мета проекту полягає у підтримці моніторингу та адвокаційної діяльності, спрямованої на створення сприятливих умов для громадянського суспільства, що враховують міжнародні стандарти, передову практику та відповідають потребам і пріоритетам організацій, активістів і суспільства.

Перша конкретна ціль полягає в розширенні та збільшенні можливостей достатньої кількості ОГС, які можуть використовувати інструменти моніторингу, обмінюватися стратегіями і досвідом та здійснювати адвокаційну діяльність, спрямовану на покращення правового середовища в кожній країні та в усьому регіоні.

Друга конкретна ціль полягає в наданні підтримки ОГС для регулярного збору даних про стан правового середовища у тих сферах, де вони здійснюють свою діяльність, на основі активного моніторингу, спрямованого на виявлення нових тенденцій і вироблення рішень, заснованих на міжнародних стандартах і національних особливостях.
Очікувані результати
- Існує основна група ОГС, які активно використовують інструмент моніторингу і адвокатують покращення умов функціонування громадянського суспільства. Цей інструмент буде сформований таким чином, щоб він міг зробити істотний внесок в політичний діалог ЄС з країнами Східного партнерства.

- ОГО здійснюють регулярний моніторинг середовища функціонування громадянського суспільства на національному та регіональному рівнях, публікують висновки та рекомендації на основі інструменту моніторингу, що є своєчасним і актуальним для відповідних питань та допомагає виявляти позитивні тенденції, загрози та обмеження.
Project documents
Карта проекту
Фотогалерея
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Регіональні
Пріоритетний напрям:
Партнерство, що розширює можливості
Піднапрямок:
Громадянське суспільство
Тема:
Громадянське суспільство
EaP Countries:
Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Україна, Білорусь
Статус проекту:
Триває
Початок:
01.01.2021
Кінець:
31.12.2023
Вебсайт:
https://csometer.info/
Соціальні мережі:
https://twitter.com/enablingNGOlaw

Номер проекту ЄС:
423-451
до початку