Skip to main content

EU for Integrity (ЄС за доброчесність) - Програма Партнерства «Відкритий Уряд» (OGP) для Східного партнерства

Опис
Проєкт спрямований на підтримку країн Східного партнерства в реалізації антикорупційної політики заснованої на фактах, з використанням платформи OGP для розробки і реалізації реформ, які забезпечують умови для відкритого, інклюзивного та чуйного уряду, а також надання послуг, орієнтованих на громадян, за допомогою залучення громадян та організацій громадянського суспільства. Цей проєкт відповідає цілям ЄС-СП «20 ключових завдань на період до 2020 року», відображає політичні цілі, викладені в Спільній заяві «Про політику щодо СП на період після 2020 року», і буде адаптований з урахуванням довгострокових цілей політики ЄС-СП після 2020 року. Цілі проєкту будуть досягнуті за рахунок поєднання технічної допомоги, однорангового обміну та обміну знаннями. Крім того, проєкт передбачає надання грантів для залучення громадянського суспільства в адвокацію політики, моніторинг та обмін найкращими практиками у сферах боротьби з корупцією, правосуддя і державного управління. Аналогічним чином, будуть присуджуватися інноваційні гранти для підтримки розробки онлайн-інструментів, які допоможуть громадянському суспільству вимагати від своїх урядів більшої підзвітності. До того ж буде проведена робота з урядами на високому рівні для мобілізації політичної підтримки реформ, а також заходи, спрямовані на зміцнення багатосторонньої співпраці.
Конкретні цілі
- Посилення діалогу між урядами країн Східного партнерства та громадянським суспільством для сприяння реалізації реформ відкритого уряду у сферах боротьби з корупцією, правосуддя і державного управління.
- Залучення громадянського суспільства і підтримка нових цифрових інструментів для боротьби з корупцією на високому рівні як особливою перешкодою для проведення реформ.
- Створення партнерств і підтримка прихильників реформ в уражених корупцією секторах, які зачіпають громадян найбільше - доброчесність в освіті та бізнесі в країнах Східного партнерства.
Очікувані результати
- Посилена участь громадянського суспільства в розробці та реалізації національних планів дій OGP; поліпшена реалізація і моніторинг реформ відкритого уряду; політична підтримка на високому рівні з боку ключових реформаторів і прихильників реформ.
- Розширений доступ громадянського суспільства до інновацій і інструментів для залучення громадянського суспільства та громадянського моніторингу державних програм і політики; оптимізований процес проведення реформ відкритого уряду, які використовують технології для боротьби з корупцією на високому рівні.
- Інтенсифікований діалог між урядом і громадянським суспільством в рамках координаційних рад / багатосторонніх форумів OGP; посилена участь зацікавлених сторін, які працюють над реформами в уражених корупцією секторах, в процесі розробки і реалізації політики відкритого уряду; між урядом і громадянським суспільством, що працюють над антикорупційними реформами в країнах Східного партнерства, встановлені більш тісні зв'язки.
Карта проекту
Фотогалерея
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Регіональні
Пріоритетний напрям:
Партнерство, що захищає, Партнерство, що розширює можливості
Піднапрямок:
Державне та адміністративне управління, Державне та адміністративне управління, Реформа державного управління
Тема:
Належне урядування
EaP Countries:
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна
Статус проекту:
Триває
Початок:
01.05.2020
Кінець:
30.08.2024
Соціальні мережі:

Номер проекту ЄС:
416-631
до початку