Skip to main content

TOPCOP: співпраця країн Східного партнерства в боротьбі з організованою злочинністю

Опис
Проєкт є частиною багаторічної робочої програми, загальна мета якої – зниження організованої та серйозної міжнародної злочинності в регіоні Східного сусідства. Проєкт спрямований на покращення співпраці між країнами Східного партнерства, державами й агентствами ЄС, що діють у сфері запобігання та протидії серйозній і міжнародній організованій злочинності. Проєкт спрямований на підвищення якості співпраці та забезпечення її сталості в довгостроковій перспективі. Проєкт сприятиме відбору координаторів у кожній країні Східного партнерства, відповідальних за координування збору стратегічних даних. Також буде підготовлено документ «Оцінювання загроз Східного партнерства», в якому основну увагу буде приділено загрозам, що походять від організованої злочинності. Крім цього, однією з цілей проєкту є створення інструменту, що сприятиме майбутній співпраці з Європолом.
Конкретні цілі
Загальна мета проєкту - підвищення ефективності боротьби з транснаціональною організованою злочинністю в пріоритетних її сферах.

Конкретні цілі:
- Посилення стратегічної та оперативної співпраці між правоохоронними органами країн Східного партнерства, держав і агенцій ЄС.
- Зміцнення потенціалу відповідних правоохоронних служб країн Східного партнерства в боротьбі з організованою та серйозною міжнародною злочинністю.
Очікувані результати
- Посилення оперативної та стратегічної співпраці з державами й агенціями ЄС, в тому числі через EMPACT.
- Зміцнення потенціалу правоохоронних органів у країнах Східного партнерства в боротьбі з організованою та серйозною міжнародною злочинністю на основі проведеного аналізу.
- Посилення оперативного планування на основі розвідданих у країнах Східного партнерства.
Карта проекту
Фотогалерея
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Регіональні
Пріоритетний напрям:
Партнерство, що захищає
Піднапрямок:
Безпека та реагування на конфлікти
Тема:
Безпека
EaP Countries:
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна
Статус проекту:
Триває
Початок:
01.07.2020
Кінець:
01.07.2024
Соціальні мережі:

Номер проекту ЄС:
415-941
до початку