Skip to main content

КОНСЕНТ: Посилення ролі альтернативного вирішення спорів з фокусом на медіації

Опис
Сьогодні доступ до правосуддя та його ефективність є, як ніколи, життєво важливими для українського суспільства. В
ситуації тривалої судової реформи, коли суди неукомплектовані, зросли судові збори,
тривалість судових розглядів є непередбачуваними, а виконання рішень залишається довгостроковою проблемою, населення в цілому майже не має доступу до ефективних механізмів захисту, їхні права та вирішення рутинних суперечок. Один із можливих шляхів зменшення тиску на судову владу — це забезпечити населенню доступ до альтернативних шляхів вирішення спорів, зокрема медіації та арбітражу, що є загальною метою проєкту.
Конкретні цілі
Загальна мета:
Покращити доступність та ефективність правосуддя через посилені механізми альтернативного вирішення спорів (АВС), включаючи медіацію.

Конкретні цілі:
1. Законодавчі та інституційні рамки щодо ADR наближені до європейських стандартів та належної практики держав ЄС.
2. Покращення доступу та якості медіаційних послуг.
3. Сприяння культурі мирного вирішення суперечок в українському суспільстві для більш толерантних і стійких громад.
4. Підтримка мирного населення України у воєнний та повоєнний період
Очікувані результати
Проєкт поділений на 12 тематичних кластерів, які взаємопов’язані між собою та ведуть до спільної загальної мети, яка має призвести до швидших, менш конфронтаційних, більш ефективних, менш фінансово обтяжливих рішень для вирішення конфліктів, які використовуються в результаті функціонування АВС, у тому числі через арбітраж і посередництво.
Зважаючи на місцевий контекст, для формування довіри до медіації та інших АВС надзвичайно важливо сформувати правову базу, яка становила б основи. Кластер, пов’язаний із роботою над удосконаленням законодавства, тісно пов’язаний з іншими кластерами, оскільки базуватиметься на результатах і рекомендаціях, сформованих у дослідженнях, а також на думках та ідеях, зібраних під час взаємодії із зацікавленими сторонами під час інших активностей, у тому числі пов’язаних із запровадженням та популяризацією присудової медіації. Тренінги для медіаторів та інших професіоналів, а також дослідницька та законодавча робота базуватимуться на стандартах CEPEJ, які також виділятимуться під час заходів проєкт. Значна частина діяльності проєкт буде присвячена підвищенню обізнаності населення про ADR, що базуватиметься на результатах досліджень та прояснюватиме результати роботи з унормування, здійсненої в рамках проєкту. Результати досліджень також стануть основою для впровадження малих грантів. Онлайн-сфера розвиватиметься задля того, щоб зробити АВС доступними та незалежними від різноманітних форс-мажорних обставин (таких як пандемія COVID-19 тощо). Формування культури та навчання з мирного вирішення конфліктів закладуть основу ефективного ненасильницького спілкування та толерантності для майбутнього покоління, а також забезпечать відчутність результатів проєкту для майбутніх поколінь.
Карта проекту
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Україна
Пріоритетний напрям:
Партнерство, що розширює можливості, Партнерство, що з'єднує, Партнерство, що захищає
Піднапрямок:
Громадянське суспільство, Цифровізація (широкосмуговий доступ, мобільний зв'язок, електронний уряд, цифрові інновації, кіберсфера), Верховенство права та права людини
Тема:
Діалог, Комунікації, Громадянське суспільство, Навички, Правосуддя
Статус проекту:
Триває
Початок:
12.02.2022
Кінець:
11.02.2025
Номер проекту ЄС:
431-395
до початку