Skip to main content

persp@ctive – Покращені перспективи на ринку праці через полегшений доступ до цифрових і підприємницьких компетенцій для молодих людей з обмеженими можливостями в Молдові та Україні

Опис
Проект persp@ctive сприяє розвитку цифрових компетенцій та підприємницьких навичок молодих людей, для підвищення їх конкурентоздатності на ринок праці. Він зосереджується на молодих людях із соціально незахищених верств населення (у сільській місцевості, людей без освіти та роботи, молодих жінок, молоді з обмеженими можливостями) у вибраних регіонах Молдови та України. Проект складається з чотирьох основних компонентів:
1. Цифрові технології: розробка та впровадження підходу до кар'єрного консультування з метою розвитку цифрових навичок (інструмент самооцінки, навчальний курс, тренінги для тренерів, які поширюватимуть отримані знання у своїх країнах, і, нарешті, випробування нових підходів та курсів у відібраних регіонах України та Молдови).
2. Нетворкінг: розробляються та застосовуються інструменти, подібні до Компоненту 1, для розвитку підприємницьких навичок у соціально незахищеної молоді.
3. Мережування: для подолання браку співпраці та координації між залученими організаціями та зацікавленими сторонами створюються національні мережі YourSkills Ukraine та YourSkills Moldova, до яких входять національні агентства зайнятості, провайдери освіти та навчання, неурядові організації, органи державної влади та управління, компанії тощо. Круглі столи, тренінги з мережевої взаємодії, мережеві симпозіуми та конференції сприяють налагодженню довготривалої співпраці через мережеву взаємодію.
4. Поінформованість: включає кампанію з підвищення обізнаності про важливість цифрових навичок для працевлаштування та інформаційні заходи про те, як здобути необхідні уміння.
Конкретні цілі
Молдова та Україна стикаються з певнимою кількістю проблем у сфері молодіжної зайнятості, особливо щодо молоді, яка перебуває в несприятливому становищі (люди без освіти та роботи, молоді жінки, сільська молодь та молоді люди з інвалідністю), а також зі слабкими структурними можливостями, які потребують вдосконалення. З огляду на це, проект спрямований на досягнення наступних цілей:
Загальна мета: Сприяти стійкій економічній та соціальній стабільності соціально незахищених молодих людей в Молдові та Україні.
Конкретна мета:
1. Підвищити шанси на працевлаштування для молодих людей з соціально незахищених верств населення в цільових регіонах Молдови та України.
2. Поглибити розуміння підприємництва серед соціально незахищених молодих людей у цільових регіонах Молдови та України.
3. Покращити доступ до ноу-хау щодо працевлаштування молоді та відповідних навичок організацій/установ, що сприяють працевлаштуванню молоді в цільових регіонах Молдови та України.
4. Підвищити обізнаність про важливість цифрових компетенцій та підприємницького розуміння для сталої інтеграції молоді на ринку праці серед молодих людей з соціально незахищених верств населення, відповідних організацій, органів державної влади та широкої громадськості в Молдові та Україні.
Очікувані результати
Результати за Конкретною метою 1
• Підвищення навичок консультування з питань "Цифрової кар'єри" консультантів з працевлаштування в організаціях (НУО, НКО) та національних агентствах зайнятості в цільових регіонах
• Підвищення шансів отримати роботу та стати більш конкурентоспроможними на ринку праці для молодих безробітних у цільових регіонах України та Молдови
• Підвищення навичок цифрового навчання тренерів в організаціях (НУО, НКО) у цільових регіонах
• Підвищення цифрової компетентності молодих людей із соціально незахищених верств населення в цільових регіонах
Результати за Конкретною метою 2
• Підвищення кваліфікації тренерів організацій (НУО, НКО) у цільових регіонах з базових підприємницьких навичок та компетенцій (наприклад, необхідний "підприємницький дух", генерування ідей, передумови для заснування бізнесу, фінансове планування, економічна стійкість).
• Підвищення базових підприємницьких навичок та компетенцій (з акцентом на вимоги ЄС та ділову англійську мову) молодих людей з соціально незахищених верств населення в цільових регіонах.
Результати за Конкретною метою 3
• Покращення навичок налагодження національних та міжнародних зв'язків організацій/інституцій в Молдові та Україні
Результати за Конкретною метою 4
• Підвищення рівня обізнаності населення (особливо в цільових регіонах Молдови та України) про важливість цифрових компетенцій для інтеграції молоді на ринку праці (з акцентом на молодих людей з соціально незахищених верств населення та їхніх батьків/законних опікунів, а також осіб, які приймають рішення, експертів та зацікавлених сторін у сфері інтеграції молоді на ринку праці)
Project documents
Карта проекту
Фотогалерея
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Регіональні
Пріоритетний напрям:
Партнерство, що розширює можливості
Піднапрямок:
Інклюзивність
Тема:
Східне партнерство, Освіта, Зайнятість, Навички, Молодь
EaP Countries:
Молдова, Україна
Статус проекту:
Триває
Початок:
03.06.2023
Кінець:
02.06.2025
Соціальні мережі:

до початку