Skip to main content

ACCORD: Підзвітність та нарощування спроможностей для громадського контролю та розбудови реформ митної служби

Опис
Проект спрямований на життєво важливі покращення в Державній митній службі України (ДМС) з метою підвищення ефективності, прозорості та підзвітності. Серед проблем - обмежене залучення громадянського суспільства через брак відкритих даних та розуміння впливу митниці на бюджет, що призводить до дефіциту довіри: довіра до митниці становить лише 3%. Відсутність достовірних даних ускладнює нагляд, перешкоджаючи виявленню корупції та операційної неефективності. Нормативно-правова база наближається до законодавства ЄС, але проблеми з імплементацією залишаються.

Залучення громадянського суспільства через Громадську раду при ДПСУ було неефективним, що вимагає вдосконалення механізму діалогу. Виклики, пов'язані з війною, такі як потенційні центри контрабанди, ризики для безпеки та відволікання ресурсів, ще більше ускладнюють ситуацію. Проект відповідає прагненням України до членства в ЄС, підкреслюючи нагальність реформування митниці. Таким чином, українська митна система терміново потребує втручання на тлі поточних викликів, і запропонований проект має на меті комплексне вирішення цих питань, сприяючи співпраці між ДМС та громадянським суспільством, одночасно приводячи митну практику у відповідність до стандартів ЄС.
Конкретні цілі
Запропонований проект переслідує загальну мету підвищення прозорості, підзвітності та ефективності роботи митних органів України та модернізації митного адміністрування відповідно до стандартів і вимог ЄС.
Для досягнення цієї загальної мети проект зосередиться на наступних чотирьох напрямках:
(1) посилення контролю громадянського суспільства над митною адміністрацією
(2) забезпечення прозорості, покращення підзвітності та зміцнення довіри громадськості до митної адміністрації
(3) сприяння формуванню політики у митній сфері на основі стандартів ЄС
(4) сприяння діалогу між державними органами та громадянським суспільством.
Очікувані результати
1. Проект посилить спроможність організацій громадянського суспільства та антикорупційних органів здійснювати моніторинг та звітувати про митні операції. Цього можна досягти шляхом розробки відповідних навчальних матеріалів та проведення освітніх заходів. Крім того, проект готовий залучити до моніторингу митних операцій на місцях спроможні громадські організації та НУО, розташовані в критичних регіонах (наприклад, Одеса, Львів, Чернівці, Закарпаття). За результатами моніторингу будуть розроблені політичні рекомендації.
2. Буде розроблено та впроваджено інструмент бізнес-аналітики (BI-інструмент) для представлення зібраних даних відповідно до розроблених ключових показників ефективності. Очікується, що аналітичні дані про митні операції будуть оприлюднені у відкритому доступі, що дозволить відстежувати, контролювати та оцінювати митні операції, а також визначати сфери для подальшого вдосконалення.
3. Аналітична діяльність проекту сприятиме розробці науково обґрунтованих та керованих даними рекомендацій, спрямованих на покращення роботи Державної митної служби України. Будуть розроблені щорічні оцінки ризиків шахрайства та корупції, тіньові звіти для звіту щодо розширення ЄС, оцінки потреб/потенціалу та техніко-економічні обґрунтування, а також політичні документи з рекомендаціями щодо реформ.
4. Буде посилено існуючу платформу для діалогу між Державною митною службою (ДМС) та організаціями громадянського суспільства, що сприятиме більш ефективному обговоренню політики та інформуванню громадськості. Результати аналітичної роботи проекту також будуть поширюватися, а зацікавлені сторони будуть залучатися до політичних дебатів, що в кінцевому підсумку забезпечить сталий вплив на розвиток української митної адміністрації.
Карта проекту
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Україна
Пріоритетний напрям:
Партнерство, що розширює можливості, Партнерство, що розширює можливості, Партнерство, що створює, Партнерство, що захищає, Партнерство, що захищає, Партнерство, що з'єднує
Піднапрямок:
Реформа державного управління, Громадянське суспільство, Економіка та торгівля, Державне та адміністративне управління, Верховенство права та права людини, Цифровізація (широкосмуговий доступ, мобільний зв'язок, електронний уряд, цифрові інновації, кіберсфера)
Тема:
Цифровізація, Права людини, Політичні відносини, Дослідження та інновації
Статус проекту:
Триває
Початок:
20.12.2023
Кінець:
20.12.2026
Вебсайт:
https://iaa.org.ua/
Номер проекту ЄС:
449-815
до початку