Skip to main content

Посилення ролі ОГС в демократизації України

Опис
Проєкт "Посилення ролі ОГС в демократизації України" зробить організації громадянського суспільства більш спроможними адвокатувати реформи демократизації на регіональному та місцевому рівнях. Це буде досягатись через фінансову підтримку регіональним ОГС, широку комунікацію результатів діяльності ОГС та розбудову спроможності (внутрішній контроль та керівництво, розвиток професійного управління неприбутковою організацією).
Враховуючи драматичні політичні, економічні, соціальні та гуманітарні наслідки російської агресії проти України, ІЕД перенацілює проект «Посилення ролі ОГС у демократизації України» з 24 лютого 2022 року.
Загальна мета акції полягає в «посиленні ролі ОГС (включаючи низові організації) як суб’єктів управління в Україні через їх здатність брати участь у процесі демократизації» та «належного реагування на виклики, спричинені війною», що може бути повністю включено в глобальну мету Конкурсу «посилення ролі ОГС як суб’єктів управління в країнах Східного сусідства ЄС». Дія буде націлена на громадські організації з особливим акцентом на регіональні НУО. Акція спрямована на надання їм фінансової підтримки та забезпечення широкого донесення результатів діяльності ОГС до громадськості.
Конкретні цілі
Проєкт ставить перед собою чотири цілі:
1. залучити ширше коло організацій громадянського суспільства до демократизації України, фокусуючись на організаціях за межами столиці; після 24.02.2022 р. особливий акцент зроблено на ролі ОГС у вирішенні проблем війни.
2. посилити спроможність громадських організацій комунікувати і взаємодіяти з громадянами та громадами, зокрема в ініціативах, пов’язаних з війною;
3. посилити внутрішній контроль та керівництво, розвинути професійне управління неприбутковою організацією;після 24.02.2022 акцент робиться на зміцненні інституційних та адаптаційних можливостей ОГС в умовах війни.
4. посилити регіональний та тематичний діалог щодо політики реформ між громадянським суспільством та відповідними зацікавленими сторонами шляхом надання громадянам України інформації про міжнародну допомогу Україні, протидію російській пропаганді та тенденціям української економіки.
Очікувані результати
а) залучене широке коло організацій громадянського суспільства до процесу демократизації України та пов’язаного з війною в Україні (37 грантів, залучені 25 ОГС різних типів (благодійні фонди, НУО, аналітичні центри, громадські ініціативи), всі регіони України);
б) посилена спроможність громадських організацій комунікувати і взаємодіяти з громадянами та громадами відносно ініціатив, пов’язаних з війною (4 тренінги з комунікації, 80 учасників, 20 заходів з обговорення політики реформ, організованих грантистами, 400 учасників заходів);
в) посилений внутрішній контроль та керівництво, розвинуте професійне управління неприбутковою організацією, а також інституційна та адаптаційна спроможність після 24 лютого 2022 року (запроваджено 15 внутрішніх політик, проведено 4 тренінги з внутрішнього контролю та керівництва, 80 учасників);
г) посилений регіональний та тематичний діалог щодо політики реформ між громадянським суспільством та відповідними зацікавленими сторонами через інформаційну діяльність(аудиторія 2000 читачів, 100 регіональних публікацій, 20 зустрічей зі стейкхолдерами).
Карта проекту
Фотогалерея
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ
Україна
Пріоритетний напрям:
Партнерство, що розширює можливості
Піднапрямок:
Громадянське суспільство
Тема:
Громадянське суспільство
Статус проекту:
Завершено
Початок:
01.10.2020
Кінець:
30.09.2023
Номер проекту ЄС:
413-671
до початку